דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי

דירה ברחובות

דירה ברחובות

אדריכלית: יוליה סטרוסלוסקי